1641969657 เข้าชม : 83 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

 วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม ได้มอบหมายให้     นางสาวอัจฉรีรัตน์ หนูห่วง บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธาตุพนม        จัดกิจกรมส่งเสริมการอ่าน Online แบบ New Normal เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19   คำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๕ วันเด็กแห่งชาติ  "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"   ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 82 ครั้ง )