1584856062 เข้าชม : 621 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ได้รับรางวัล ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ชื่อผลงานคือเรื่อง การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลโดยเน้น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบเชิงรุก ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม จึงได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและหนังสือ สื่อ ทรัพยากร ห้องสมุดออกให้บริการกับชุมชนในเขตอำเภอธาตุพนม เป็นการให้บริการอย่างทั่วถึง

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 82 ครั้ง )