1580455350 เข้าชม : 196 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันมาฆบูชา ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓"
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธาตุพนม ขอเชิญชวน
พุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว รวมทั้งเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 83 ครั้ง )