1578462461 เข้าชม : 196 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กศน.อำเภอเธาตุพนม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563
ณ สวนศรีโคตบูร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พบกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มากมาย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 82 ครั้ง )