1578462461 เข้าชม : 111 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กศน.อำเภอเธาตุพนม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563
ณ สวนศรีโคตบูร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พบกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มากมาย