1576227291 เข้าชม : 232 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นางพิชญ์สินี ปาพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ บรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ (งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ให้แก่นักศึกษา กศน.เพื่อพัฒนาลูกเสือให้สอดคล้องกับแนวทางที่ดำเนินการอยู่ รักในแผ่นดินเกิด มาพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคตอีกด้วย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 82 ครั้ง )