1575012334 เข้าชม : 207 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เม่ื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางพิชญ์สินี ปาพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม มอบหมาย บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดประชาชน อำเภอธาตุพนม ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการอ่านและการบริการยืม-คืน สื่อการเรียน และออกรับสมัครสมาชิกห้องสมุด ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 82 ครั้ง )