1575012187 เข้าชม : 276 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางพิชญ์สินี ปาพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม Kahoot เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 82 ครั้ง )